• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตรการแก้ปัญหา Problem Solving /Problem Solving and Decision Making

Started by Shopd2, April 02, 2024, 06:52:24 PM

Previous topic - Next topic

Shopd2

Problem Solving and Decision Making วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์(วิทยากรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่มีศัพท์หรือคำยากๆ แตกต่างจากด๊อกเตอร์ทั่วไป)อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Groupรวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี
2 สิงหาคม 2567
  09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                               หลักการและเหตุผล                   บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในทางตรงข้ามหากการตัดสินใจไร้ระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว  รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหัวข้อการบรรยายและ WorkshopModule 1 : รู้ให้ลึก เข้าใจให้ถึงแก่น ...เพื่อแก้ปัญหา และ ตัดสินใจอย่างตรงจุด 1. แนวคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ปัญหาคืออะไร ?
 • การตัดสินใจคืออะไร ?
2. ขอบเขตของปัญหาที่มักพบในการทำงานและหลีกหนีได้ยาก
 • ปัญหาเรื่องคน
 • ปัญหาเรื่องงาน
3. เข้าใจเรื่อง "ปัญหา" ตีให้แตก มองให้ออก !!!
 • อาการผิดปกติที่เกิดจากปัญหา
 • เสาหลัก 3 เสาที่ต้องคำนึง... เมื่อเกิดปัญหา
 • ประเภทของปัญหา และ การรับมือกับปัญหา
4. ตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสินใจในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวันModule 2 : พิชิตปัญหา...ตัดสินใจอย่างมีกึ๋น5. การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจให้ตรงจุด
 • Plan - วางแผนให้ดี...ก้าวแรกของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Do - ลงมือแก้ไขอย่างมีสติ...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
 • Check - ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ทบทวนผลลัพธ์ กับ แผน
 • Act - ปรับปรุงและพัฒนา เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ทำให้ดีขึ้น
6. กระบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกึ๋น6.1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • การวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • การระบุปัญหาและความรุนแรง
 • การกำหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการ
6.2 การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
 • ประเภทของทางเลือก
 • การใช้กฎซ้ายและขวา
6.3 การวิเคราะห์และประเมินทางเลือกที่หลากหลาย
 • วิเคราะห์ข้อดี และ ข้อเสียในแต่ละทางเลือก
 • การใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก
6.4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม7. กิจกรรม Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข ตามขั้นตอน8. การใช้เทคนิคและไหวพริบการแก้ปัญหา9. รูปแบบวิธีในการแก้ปัญหาและ ตัดสินใจ
 • การระดมสมอง และ ทีม
 • การใช้ 5 Whys
 • เทคนิคปัญหาและสาเหตุ
 • เทคนิคพิเศษอื่น ๆ
10. กิจกรรม Workshop : ปัญหาขององค์กรกับการแก้ไข11. การจัดตั้งทีมงานแก้ปัญหาภายในองค์กร
 • การกำหนดทีมงานแก้ปัญหา
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
12. สุดยอด 4 เครื่องมือสำคัญ !!! ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจประสบความสำเร็จ13. Tips !!! และเทคนิคเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • If and Impact
 • If I were you
 • อื่น ๆ
14. การพัฒนาตนเองให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ15. สรุป คำถาม และ คำตอบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Tags : อบรม, สัมมนา, ความคิด, เทคนิคการแก้ปัญหา

fairya